Zvočna izolacija, protihrupna ograja

Protihrupne ograje se običajno lahko uporabijo za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu zaradi prometa, pri katerem je višina zvočnega onesnaženja med 5 in 15 dB. Z uporabo ustreznih materialov, se hrup lahko zmanjša. Ukrepe za zaščito pred hrupom morajo izvesti ustrezni strokovnjaki. Postavljanje protihrupnih ograj ali sten ob obstoječih zveznih avtomobilskih cestah (avtocestah, hitrih cestah) urejajo navodila Zveznega ministrstva za promet, inovacije in tehnologijo.

Vloge za ukrepe zaščite pred hrupom v bližini stanovanjskih hiš je treba oddati na ASFINAG.