Splošne informacije – Zaščita pred hrupom

Predpisi in ukrepi za zaščito pred hrupom so urejeni v Uredbi o obremenitvah s hrupom. Za prebivalce močno obremenjenih cest se sprejme več ukrepov za zaščito pred hrupom, ki zadevajo tako protihrupne zidove kot tudi subvencije za okna s protihrupno zaščito. Za mejne vrednosti glejte Uredbo o zaščiti pred hrupom na državnih cestah.

Sredstva za zaščito pred hrupom:

  • Okna s protihrupno zaščito
  • Zvočna zaščita

 

Vlogo oziroma obrazec je treba poslati na deželno vlado.