Alternativna energija

Pod pojmom alternativna energija (tudi: obnovljivi viri energije ali regeneracijska energija) razumemo energijo, ki jo pridobimo ali naredimo koristno z novimi postopki. Nastane z uporabo alternativnih virov energije, ki se nenehno obnavljajo ali rastejo. Uporaba alternativnih virov energije je smiselna v bivalnem območju.

Obnovljivi viri energije vključujejo:

  • geotermalno energijo
  • sončno energijo
  • biomaso
  • vodno energijo

vetrna energijo