Stanovanje, nasveti, finančna pomoč – stanovanjska subvencija

Za stanovanjsko subvencijo lahko zaprosi najemnik stanovanja, če je neupravičeno obremenjen s stanovanjskimi stroški najetega stanovanja. Stanovanjska subvencija je neposredna subvencija iz stanovanjskega fonda za subvencije, in se dodeli za največ eno leto.

Pristojni urad vaše deželne vlade odloči, ali so zahteve za takšno pomoč izpolnjene.

Če imate dodatna vprašanja, se obrnite na naše zaposlene v občinski pisarni ali drugi pristojni pisarni.