Zazidalni načrt

Zazidalni načrti temeljijo na zakonih regionalnega načrtovanja zveznih dežel, vendar pa mora vsaka občina izdati svoj zazidalni načrt. Z zazidalnim načrtom je opredeljena prostorska razporeditev območja skupnosti, ob upoštevanju lokacije in krajine ter varstva okolja.

Občinski svet sprejema posebna posvetila tako za urbano ali lokalno območje kot za zemljišče na odprtem. To zagotavlja, da se mesta razvijajo v skladu z urbanističnimi merili in da se prepreči širjenje mest. Ta posvetila so del prostorskega načrta. Zazidalni načrt, ki ga občinski svet določi na podlagi prostorskega načrta, vsebuje specifikacije, po katerih merilih se lahko gradi na stavbnem zemljišču.

Odgovornost in kontakt:

Občinski urad

Gradbeni organ