Splošne informacije – varstvo podobe kraja

Varstvo podobe kraja je izredno pomembno za skupnost in njene prebivalce. Videz okolice, v kateri živimo, je tesno povezan z našo identiteto, koreninami in zgodovino, ki so zaznamovale naše okolje in našo človeško naravo. Na izgled pokrajine vpliva tako izgled stavb, okolice kot tudi odprtih in zelenih površin. Oblikovanje slednjih mora prebivalcem zagotoviti dolgotrajen in skladen življenjski prostor. Zaradi varstva podobe kraja je tako potrebno vložiti vlogo pri občinskem uradu za npr. postavljanje oglasnih in informativnih tabel, nameščanje plakatov, postavljanje opozorilnih tabel,, pid.

 

Dodatne informacije o varstvu podobe kraja so na voljo pri občinskem uradu in v Pokrajinskem zakonu.