Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje – prošnja

Za namestitev objektov za obveščanje in oglaševanje je potrebna odobrena vloga. Zunaj lokalnega območja je do 100 metrov od roba vozišča prepovedano oglaševanje in nameščanje oglasnih objektov.

Odobritev se podeli po neuradni prošnji, ki jo je treba poslati po elektronski pošti ali po pošti. Vloga mora vsebovati naslednje podatke:

  • Predstavitev in opis objekta za obveščanje in oglaševanje, vključno z dimenzijami,
  • načrtovana lokacija objekta, vključno z zemljevidom.

Če bo objekt za obveščanje in oglaševanje nameščen na ulici ali pločniku, je za dovoljenje potrebno zaprositi prometno policijo. Predpogoj za odobritev takšnih objektov je neoviran pogled na cestni promet in varnost cestne ureditve (vključno s semaforji, prometnimi znaki, imeni ulic).

Če imate dodatna vprašanja, se obrnite na občinsko pisarno, z veseljem vam bomo pomagali.