Prostorski načrt – vpogled, sprememba

Vpogled

Če želite vedeti, ali je na določenem zemljišču mogoča gradnja, si lahko v občinski pisarni ogledate prostorske in gradbene načrte ter za plačilo pridobite izpisek.

Sprememba

Za spremembo prostorskega načrta, morajo obstajati pomembni razlogi. Prostorske in gradbene načrte spreminja občinski svet.

Razlogi za spremembo prostorskega načrta

  • Ustvarjanje in spreminjanje razvojnega programa zaradi nad-lokalnih vidikov
  • Oblikovanje ali sprememba koncepta lokalnega razvoja ali sprememba odločilnih gospodarskih, socialnih, ekoloških in kulturnih razmer
  • Izogibati se je treba nasprotovanju deželnim in zveznim zakonom