Koncept lokalnega razvoja (glavni načrt)

Koncept razvoja kraja določa način, kako naj bi se kraj razvijal v prihodnjih letih. Ta razvojni koncept in ustrezni načrti omogočajo vpogled v prihodnjo rabo stavbnih zemljišč in travnatih površin ter razvoj prometa.

Pristojnost in kontakt

Občinski urad
Urad za gradnje