Najemniški spori – arbitraža

S pomočjo arbitraže je mogoče doseči izvensodno poravnavo v najemniških sporih. Če je v občini na voljo arbitražni organ za spore iz najemnega razmerja, se je treba pred začetkom sodnega postopka z njim posvetovati. Če odločitev arbitražnega organa ni sprejeta, se lahko na sodišče pritoži v roku štirih tednov.