Zaključek gradnje

Po zaključku gradbenega projekta, s poročilom o zaključku gradnje potrdite, da so gradbena dela končana. To poročilo vključuje potrditve vseh podjetij, ki jim je zaupana gradnja, kot so na primer dimnikarske ugotovitve, ugotovitve podjetja ali podjetij o izvedenih inšpekcijskih pregledih skladnih s predpisi o gradnji, ugotovitve inšpekcijskih pregledov elektroinštalacijskega podjetja itd.

Uporabno dovoljenje / obvestilo o zaključku

Zaključek gradbenega projekta je predložen z uporabnim dovoljenjem ali obvestilom o zaključku.