Hišna številka – naročilo

Ko bo hiša dograjena, boste potrebovali svojo hišno številko (orientacijska številka). Če želite dobiti številko za svojo hišo, oddajte ustrezno vlogo.

Pristojni organi:

  • Občinski urad
  • Magistrat