Gradbeno dovoljenje

Za različna gradbena dela, kot tudi za rušenje, potrebujete uradno dovoljenje. Za pridobitev dovoljenja je treba pri pristojnem organu vložiti pisno prošnjo. Vlogo za gradbeno dovoljenje, rušenje objektov, gradbeno dovoljenje na zaščitenih območjih, postavitev dvižnih sistemov in za gradnjo kurilnih sistemov nad 50 kW, lahko oddate v občinskem uradu.

Gradbeni objekti, ki zahtevajo odobritev

  • Gradnja stanovanjske hiše, gospodarskega poslopja, frčade, garaže, dimnika, zračne toplotne črpalke, prizidka, podpornega zidu
  • Predelava in povečanje objekta
  • Rušenje stavbe in objekta
  • Sprememba namembnosti objekta