Gradbeni oglas

Smernice o tem, ali je gradbeni projekt treba prijaviti in ali ga je treba odobriti, so zelo zapletene in obsežne. V nadaljevanju omenjeni gradbeni projekti so zgolj izvlečki. Pred načrtovanjem gradbenega projekta se obrnite na gradbeni organ. Katere projekte je treba prijaviti, kateri potrebujejo odobritev ali so te oproščeni, določajo deželni zakoni.

Možni gradbeni projekti, ki jih je potrebno prijaviti:

 • Vrtna hiška
 • Rušenje objekta (če ni strukturno povezan z drugimi objekti)
 • Frčada
 • Prostori za ogrevalne sisteme (ki jih gradbeni organi še niso odobrili, npr. predvidena soba v načrtu še ni opredeljena kot kotlovnica / shramba)
 • Sprememba terena (zasipanje, odkop)
 • Povečanje podstrešja
 • Zasteklitev balkonov in lož
 • Zimski vrtovi
 • Plavalni in vodni bazeni
 • Uvozni silosi z zaprtimi stenami
 • Sončni in fotovoltaični sistemi (odvisno od velikosti)
 • Oglasne table, vitrine, panoji
 • Nadstreški
 • Garažni in visoki nadstreški

Morda potrebni dokumenti:

 • Prijava gradnje
 • Gradbeni načrt
 • Opis objekta
 • Izpisek iz zemljiške knjige
 • Seznam sosedov
 • Mogoče, energetske izkaznica