Gasilska policija

Agenda gasilske policije

Gasilska policija opravlja različne naloge. Med požarnim pregledom (pregled stavb, prostorov in delov nepremičnin) preveri požarno varnost, uporabo skladno z dovoljenjem, požarno nevarnost zaradi strukturnih poškodb, električne naprave ali opremo, požarno nevarnost zaradi gorivnih sistemov in dimnikov, druge varnostne pomanjkljivosti, funkcionalne naprave (gasilni aparati) za gašenje požara.

Nasveti za izboljšanje požarne varnosti

Dimniki / prenosniki dimnih plinov

Preverite stanje objekta! Treba je nanesti manjkajoči omet, odstraniti vnetljive materiale (nanose, lesene tramove) s stene dimnika, zamenjati ali popraviti poškodovan omet in vrata dostopa za čiščenje, odprte priključne točke zapreti in zatesniti z opečnimi ali pločevinastimi pokrovi.

Peči / kurišča

Gorljivi predmeti morajo biti na varni razdalji od peči in kurišča. Tla spredaj in spodaj morajo biti negorljiva npr. iz pločevine, ploščic ali kamna. Odstranjeni pepel je treba hraniti v nevnetljivih (kovinskih) posodah, ki jih lahko zaprete s pokrovom, dokler ga ne morete varno deponirate.

Električna oprema / naprave

Električni grelci morajo biti stabilno postavljeni in izdelani iz negorljivih materialov. Naprave ne smejo biti pokrite. Poškodovano električno opremo in kable je treba popraviti ali zamenjati.

Vnetljive tekočine

Vnetljive tekočine je treba hraniti v namenskih skladiščih (npr. skladišče olja). Paziti je treba, da vnetljive tekočine ne bodo v bližini gorišč, zaradi nevarnosti požara in eksplozije.

Gasilni aparati

V stavbi mora biti nameščena vsaj ena prenosna naprava za gašenje, na lahko dostopnem mestu. Strokovnjak jo mora pregledati vsaj vsaki dve leti. Pomembno je tudi, da se seznanite z delovanjem gasilnega aparata tako, da boste lahko hitro odreagirali v primeru požara.

Zaščita pred strelo

Če je stavba opremljena s strelovodom, mora le tega redno preverjati strokovnjak.