Stanovanjska subvencija – subvencioniranje anuitete

Pomoč pri plačilu anuitet so plačila dežele zasebnikom za odplačilo hipotekarnega posojila, ki se dodelijo kot del zneska za financiranje prve gradnje ali za pridobivanje stanovanjskega prostora. Če želite zaprositi za pomoč pri odplačilu anuitet, vas bo urad državne vlade obvestil o smernicah in zahtevanih dokumentih.

Pristojni organ:

Deželna vlada