Splošne informacije – subvencija stanovanjske gradnje

Subvencija za gradnjo stanovanj se lahko dodeli v skladu z avstrijskim Zakonom o subvencioniranju stanovanjske gradnje. Dodeli se lahko za gradnjo ali obnovo domov, stanovanj, hiš, vrstnih hiš, študentskih domov, pa tudi za kakovostno izboljšanje ponudbe stanovanj in bivalnega okolja. Za nakup nesubvencioniranih stanovanj, domov, vrstnih hiš ali stanovanjskih stavb se lahko dodeli subvencija ob nakupu v obliki subvencioniranih anuitet ali obresti. V primeru subvencioniranih stanovanj je odobritev subvencije možna v posebnih primerih. Odobritev stanovanjske subvencije je odvisna od zgornje meje dohodka ter velikosti družine in stanovanja.

 

Za dodatne informacije, potrebne dokumente in obrazce se obrnite na svojo deželno vlado.