Mietwohnung – Förderung

V vsaki zvezni deželi obstaja veliko možnosti podpore in subvencij za stanovanje. Te veljajo za najemnike, pa tudi za graditelje nepremičnin. Tako neprofitni kot zasebni graditelji nepremičnin lahko dobijo javna sredstva za gradnjo najemnih stanovanj. Najemniki takih stanovanj imajo zato nižje enkratne in tekoče stroške, kot pa bi jih imeli pri zasebno financiranih stanovanjih.

Zakoni o stanovanjskih subvencijah in ustrezni ukrepi se po deželah zelo razlikujejo. Za več informacij o financiranju v vaši zvezni deželi sledite spodnji povezavi.