Energetska prenova – ček za prenovo 2018

S čekom za prenovo 2018 se financirajo naslednji ukrepi:

  • izolacija zunanjih sten,
  • izolacija zgornjega stropa ali strehe,
  • izolacija spodnjega stropa ali tal v kleti,
  • obnova ali zamenjava oken in zunanjih vrat,
  • zamenjava fosilnega ogrevalnega sistema (olje, plin, premog in peči) s centralnim ogrevanjem na les, toplotno črpalko, lokalno / daljinsko ogrevanje ali solarnim sistemom.

Upravičeni stroški

Med upravičene stroške spadajo skupaj stroški materiala, montaže in načrtovanja. Stroški čistega materiala (brez računa za montažo strokovnjaka) se ne financirajo.

Za vse nadaljnje informacije se obrnite na naše zaposlene v občinski pisarni in več o tem poiščite na navedeni povezavi.