Pristojbine za vodo in kanalizacijo

Sporočilo o stanju merilnika

Tekoči stroški lastnika stanovanja / hiše vključujejo stroške vode in kanalizacije (pristojbine za kanalizacijo).

Za uporabo javnega kanalizacijskega sistema (kanalizacije) in porabo pitne vode, je treba plačati pristojbine za nakup in uporabo. V Avstriji se te pristojbine izračunajo na podlagi dejanske porabe vode (količina vode) za eno leto, kot je prikazano na odčitku števca.

Vodne zadruge

Vodne zadruge obstajajo za različne namene, npr. za zaščito premoženja in zgradb pred škodo zaradi vode, za oskrbo s pitno, industrijsko in gasilno vodo, za nadzor ravnotežja podtalnice ter za odstranjevanje in čiščenje odpadne vode.