Oskrba z vodo – vodovodni priključek

Vodovodni priključek

Če vodovodne povezave ni, morate zaprositi za priključek na javno cev za pitno vodo in dovodno cev do objekta.

Priključnina

Za priključitev na javno cev pitne vode in za dovodno cev do objekta je treba plačati pristojbino. 

Priključek – sekundarni vodomer

Z namestitvijo lastnega sekundarnega vodomera (vrtnega vodomera) je mogoče prihraniti pri odpadnih vodah.

Pristojbine za odpadno vodo veljajo za vodo, ki po uporabi odteče v kanalizacijo in jo je treba kasneje očistiti v čistilni napravi. Če je del take vode uporabljen za zalivanje rastlin v vrtu, lahko namestite sekundarni vodomer in tako prihranite denar. Za namestitev je treba oddati ustrezno vlogo.