Kanalizacija – kanalizacijski priključek in hišna kanalizacija

Obveznost kanalizacijskega priključka

Imetniki / lastniki stavb na območju kanalizacijske infrastrukture so dolžni vzpostaviti povezavo s kanalizacijskim sistemom.

Pristojbina za kanalizacijski priključek

Za priključitev nepremičnin na javno kanalizacijsko omrežje občine je treba plačati pristojbino (pristojbina za kanalščino). Lastnik priključenih nepremičnin je dolžan plačati pristojbino. Če obstaja gradbeno dovoljenje, mora oseba, pooblaščena za gradnjo in se obravnava kot lastnik, plačati pristojbino. Za uporabo je treba plačati davek za priključek in za uporabo.

Vloga za vzpostavitev kanalizacijskega priključka

Za vzpostavitev kanalizacijskega priključka je treba na občino oddati vlogo.

Hišni kanalizacijski sistem, osnutek stavbe – vloga

Hišni kanalizacijski sistemi so tisti deli sistema, ki se uporabljajo za zbiranje in odvajanje odpadne vode ali deževnice, ki se nabira na posestvu in odvaja do prevzemnega mesta kanalizacijskega sistema. Za gradnjo hišnega kanalizacijskega sistema je treba oddati vlogo za odobritev osnutka gradnje.