Oddajanje zasebnih sob

Obstaja splošno veljavna uredba o trgovini. Ločijo se komercialne dejavnosti in dejavnosti, ki jih zakon ne prepoveduje. Komercialne dejavnosti so tiste, ki se izvajajo samostojno, redno in z namenom ustvarjanja dohodka ali gospodarske koristi. Najem zasebnih sob je ena od tako imenovane “domače sekundarne zaposlitve”.

Kdaj je govora o najemu zasebne sobe?

  • Ponudba največ 10 postelj
  • Zaposleni so samo družinski člani, ki živijo v gospodinjstvu
  • Gre za dejavnost, ki je podrejena drugim domačim dejavnostim
  • Obedovanje poteka brez možnosti izbire, ob določenem času

Dodatne informacije o najemu zasebne sobe so na voljo na help.gv.at.