Obrat, zagon – vloga za podaljšanje roka

Zagon obrata se lahko odloži, če so se pri dokončanju projekta pojavile nepričakovane težave ali če je projekt take narave, da zahteva podaljšanje roka. Pred iztekom roka se lahko zahteva podaljšanje roka za zagon, vendar ta čas ne sme presegati sedmih let.