Obrat, previdnostni ukrepi pri zaustavitvi

Če je delovanje veljavnega obrata delno ali v celoti prekinjeno, mora lastnik sprejeti vse potrebne varnostne ukrepe, da se prepreči nevarnosti, nadloge in okvare skladno z oddelkom 74 (2). Če previdnostni ukrepi ne zadostujejo za zaščito interesov ali če lastnik previdnostnih ukrepov ni izvedel v celoti, lahko pristojni organ varnostne ukrepe zahteva z obvestilom.