Obrat, obvezni in varnostni ukrepi (zaprtje)

Obvezni in varnostni ukrep v obratu nastopi ko: 

  • obrat je v postopku izdaje soglasja, ampak deluje brez dovoljenja,
  • zahteve niso izpolnjene,
  • obrat predstavlja nevarnost za okolje.