Podjetje, določitev pravice za nadaljevanje poslovanja – vloga

Pravica za nadaljevanje poslovanja daje eni osebi pravico, da posel prevzeme druga oseba. Pravica za nadaljevanje obratovanja je povezana z zahtevo po obrtnem dovoljenju, ki se lahko tudi začasno ukine.

Pristojni organ

Okrajno glavarstvo (trgovinski organ)