Podjetje, preselitev obrata – obvestilo

Register podjetij

V primeru preselitve je treba to spremembo vložiti pri registru podjetij. Pristojni organ je deželno sodišče.

Davčni urad

O selitvi podjetja je treba na pristojni davčni urad poslati kratko in neuradno obvestilo.

SVA

Nov naslov je treba pisno sporočiti SVA (zavod za socialno zavarovanje za komercialna podjetja) ali pristojnemu trgovinskemu organu (okrajno glavarstvo / magistrat).

GKK

Če podjetje zaposluje, mora družba preselitev prijaviti odgovornim regijskim skladom zdravstvenega zavarovanja (GKK).

Spodnje povezave ponujajo več informacij.