Obrtno dovoljenje – zadržanje odvzema dovoljenja

Oprostitev odvzema obrtnega dovoljenja lahko odredi pristojni organ pod določenimi pogoji.

Predpogoji so določeni glede na vrsto razloga za odvzem.

Razlogi za odvzem obrtnega dovoljenja: 

  • Nepreklicna sodna obsodba (nezakonito zaposlovanje, goljufije, druga kazniva dejanja)
  • Finančni prekršek
  • Prikrivanje / ne izvedba stečajnega postopka zaradi pomanjkanja premoženja
  • Preklic postopkov zaradi insolventnosti zaradi pomanjkanja premoženja
  • Za gostinstvo – kršitev zakona o drogah

Pristojni organ

Okrajno glavarstvo / magistrat