Pojdi na vsebino Pojdi na glavno navigacijo Onemogoči vse drsnike

Občina Globasnica
Globasnitz 111 | 9142 Globasnitz | +43-4230-310 | globasnitz@ktn.gv.at | www.globasnitz.at
https://www.globasnitz.at/?p=12370&lang=sl

Fundacije in skladi – sprememba statuta, vloga

Sprememba akta o ustanovitvi 

Sprememba je dopustna: 

  • če je bila vnaprej določena v aktu o ustanovitvi. 
  • če, upoštevajoč voljo po ustanovitvi, namena ustanovitve več ni mogoče doseči. 

V primeru spremembe akta o ustanovitvi je treba v roku štirih tednov po imenovanju pristojnemu organu za fundacije in sklade posredovati podatke vseh predstavnikov organov in sicer: funkcijo, ime in priimek, kraj in datum rojstva, naslov za vročanje ter začetek in konec pooblastila za zastopanje fundacije in sklada.

O vsaki spremembi osebe, imena ali naslova člana uprave, revizorja, revizorja fundacije in sklada ali člana nadzornega sveta, mora fundacija ali sklad v štirih tednih po spremembi obvestiti organ za fundacije in sklade.

Organ za fundacije in sklade je dolžan o spremembah obvestiti Register fundacij in skladov. Spremembe je nato treba vnesti v register.