Pojdi na vsebino Pojdi na glavno navigacijo Onemogoči vse drsnike

Občina Globasnica
Globasnitz 111 | 9142 Globasnitz | +43-4230-310 | globasnitz@ktn.gv.at | www.globasnitz.at
https://www.globasnitz.at/?p=12371&lang=sl

Fundacije in skladi – Dovoljenje

Ustanovitev fundacije/sklada je dopustna pod naslednjimi pogoji: 

  • Obstajati mora popoln akt o ustanovitvi. 
  • Namen ustanovitve mora biti dobrodelne oz. neprofitne narave. 
  • Na voljo mora biti neobremenjeno in takoj razpoložljivo premoženje v višini najmanj 50.000 EUR. V primeru fundacije mora to premoženje služiti trajni izpolnitvi namena. 
  • V primeru ukinitve ali prenehanja dobrodelnega oz. neprofitnega namena se lahko premoženje fundacije oz. sklada uporabi samo v dobrodelne oz. neprofitne namene. 
  • Premoženje, ki je namenjeno fundaciji, mora biti uporabljeno za naložbe v smislu 446. člena avstrijskega Zakona o socialni varnosti, pod pogojem, da ustanovitelj ni določil drugače. 

Za več koristnih informacij glejte spodnje povezave.