Ravnanje z odplakami

Pristojbine za ravnanje z odpadki so namenjene kritju stroškov gradnje in tekočega obratovanja kanalizacije.

Pristojbina za priključek kanalizacije

Ta dajatev je namenjena kritju stroškov za izgradnjo kanalizacije. Višina pristojbine za priključek kanalizacije je odvisna od vsote vrednotenih enot stavb oz. tlakovanih površin, ki jih bo potrebno priključiti priključek, in prispevne stopnje.

Prispevek za širitev kanalizacije

Ta prispevek mora plačati lastnik nepremičnine. Pristojbina za širitev kanalizacije se razpiše za vsako zemljišče, ki leži na kanalizacijskem območju in je na njem potencialno predvidena gradnja. Višina prispevka se izračuna na podlagi vsote kvadratnih metrov nepremičnine in stopnje pristojbine za posamezno kategorijo stavbnega zemljišča.

Pristojbina za zagotavljanje kanalizacije

Za zagotavljanje oz. možnost uporabe kanalizacije se zaračuna pristojbina za posamezne stavbe in utrjene površine. Za te stavbe in utrjene površine mora biti opredeljena obveznost priključitve ali podeljena pravica priključitve.

Pristojbina za uporabo kanalizacije

Višina pristojbine za uporabo kanalizacije temelji na letni porabi vode, ugotovljeni s pomočjo vodomera, v kubičnih metrih in stopnji pristojbine občine.