Ravnanje z odpadki

Pristojbine za ravnanje z odpadki so nadomestilo za odstranjevanje odpadkov in za nasvete o okolju. Te pristojbine so razdeljene na dve področji:

  • Pristojbina za zagotavljanje storitve
    se zaračunava z namenom zagotavljanja ustanov za ravnanje z odpadki, okoljskega svetovanja in možnosti uporabe ekoloških otokov za zbiranje odpadkov in reciklažnega centra (WSZ).

  • Uporabnina  Uporabnina se nanaša na dejansko uporabo storitve odstranjevanja gospodinjskih in preostalih odpadkov.