Turistična/zdraviliška in nočitvena taksa – pobiranje dajatev

Turistična oz. zdraviliška taksa  je občinski davek. Zdraviliška taksa je poseben davek za obiskovalce zdravilišč, rekreacijskih letovišč in obmorskih letovišč.

Nočitvena taksa  je davek, ki se steka v deželno državno blagajno in ga pobirajo občine.