Davek na zabavo – Prijava

Davek na zabavo je dajatev, ki jo je potrebno plačati za naslednje dogodke:

  • prireditve, za katere velja (zvezna dežela) zakon o prireditvah (koncerti, kabareti, zabave, plesi ipd., uporaba in posedovanje igralnih in glasbenih avtomatov itn.)
  • prireditve, ki se dogajajo na trgih ali ulicah, na katerih poteka javni promet
  • javno predvajanje filmov
  • javno predvajanje videofilmov v nočnih lokalih, klubih, barih ipd.
  • prirejanje iger na srečo in dovoljenih iger

 

Prijava

Prijava prireditve, ki je predmet davka na zabavo, velja samo za kraj in čas trajanja, kot sta opredeljena v prijavi prireditve, za katero je bilo izdano dovoljenje. Prijavo dogodka pri županu je treba opraviti najpozneje en teden pred predvideno prireditvijo. Za redne prireditve znesek dajatve zapade v plačilo 15. v mesecu, ki sledi mesecu prireditve.

Pristojbina

Znesek pristojbine znaša določen odstotek vstopnine ali, po potrebi, fiksni pavšalni znesek.

Za dodatne informacije smo vam na voljo.