Davek na nepremičnine – vloga za oprostitev davka na nepremičnine

Vlogo za začasno oprostitev davka na nepremičnine lahko vložite za novogradnje stanovanj, nastanitvenih domov ali objektov upravičenih do stanovanjskih subvencij. Za več informacij se obrnite na občinski urad.