Turistična taksa – informacije

S 1.januarjem 2013 je bila pristojnost za turistično takso prenesena z občin na Urad deželne vlade za Koroško (Služba za deželne davke).

Kakšne so zakonske spremembe na področju mestne takse?

Poleg sprememb v zvezi z razdelitvijo dohodka od turistične takse (občine – turistična združenja in turistične regije, dežela Koroška) je glavna sprememba ta, da je bila pristojnost za pobiranje turistične takse z občin prenesena na Službo za deželne davke.

Kdo je dolžan plačati davek in kaj morajo storiti zavezanci?

Vse samostojne osebe s prihodki (fizične in pravne osebe, skupnosti oseb), ki imajo koristi od turizma in ustvarjajo dohodek v skladu s 1. do 3. in 6. točko 3. odst. 2. člena avstrijskega Zakona o dohodnini iz leta 1988, Zvezni UL. št. 400.

Občina podatke o zavezancih za plačilo davka posreduje Službi za deželne davke pri Uradu deželne vlade za Koroško. V naslednjem koraku nato Služba posameznim zavezancem pošlje individualne davčne napovedi in jih tako zaprosi, da te davčne napovedi predložijo Službi za deželne davke.

Kje lahko dobite informacije o zakonu o turistični taksi oz. kako izpolnite davčno napoved za plačilo turistične takse?

Navodila za izpolnjevanje vam skupaj z davčno napovedjo posreduje Služba za deželne davke.

Vložitev davčne napovedi preko spleta

Od februarja 2016 je davčno napoved mogoče oddati v elektronski obliki. Spletna davčna napoved je na voljo tukaj .

Prav tako je v elektronski obliki na voljo tudi nova registracija . Do nove registracije davčnega zavezanca lahko dostopate tukaj .

Za več informacij se obrnite na Službo za deželne davke.