Aktualno

 • 14. aprila 2024

  Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

  Sobota, 23.09.2023, od 9. do 11. ure Športni objekt Globasnica Informacija: možna predaja očiščenih silažnih folij! Izrecno opozarjamo, da se bodo prevzemali izključno nevarni odpadki, ki se pojavljajo v gospodinjstvih. Obrtniški obrati niso gospodinjstva in so dolžni odpadke, ki se pojavljajo v podjetju, odstranjevati direktno pri firmi Gojer. Pozor, omejene količine: odpadno olje (največ 25 litrov/gospodinjstvo) barve, fasadni ometi, laki (največ 5 posod/gospodinjstvo) V okviru akcije …

 • 19. marca 2024

  WALK & TALK

  Gehen – Reden – Informieren Einladung/Vabilo zu „Walk & Talk“ Die Gesunde Gemeinde bietet Euch die Möglichkeit, Euch an sechs verschiedenen Terminen zu bewegen, zu reden und Euch über verschiedenste Themen zu informieren. Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme! Downloads walk-and-talk.pdf 2 MB

 • 20. februarja 2024

  Akcija za odvoz zelenega odreza

  FR 05. April – MO 15. April 2024 Občina Globasnica nudi vsem občankam in občanom možnost, da odstranijo brezplačno svoj zeleni odrez z vrta. V ta namen smo postavili pri klubski hiši v Strpni vasi in pri nogometnem igrišču v Globasnici kontajner. Die Gemeinde Globasnitz bietet den GemeindebürgernInnen wieder die Möglichkeit, Grün- und Strauchschnitt kostenlos zu entsorgen. Dazu wird ein Container in Traundorf (Clubhaus) und ein Container in Globasnitz (Sportanlage) aufgestell…

 • 17. januarja 2024

  Förderung - Schikurs/Sportwoche

  Schüler, die Ihren Wohnsitz in Globasnitz haben, können nach Vorlage einer Schulbestätigung einen einmaligen Beitrag in Höhe von 20% der Teilnahmegebühr für die Teilnahme an mehrtägigen, zumindest 3 Tage dauernden, Schulveranstaltungen erhalten. Der Beitrag wird bis zur Vollendung des 9. Pflichtschuljahres gewährt. Diese Förderung ist einkommensunabhängig! Odgovornost in stik Nicole Lach Javna služba, Kassa, Steuern und Abgaben, Z…

 • 21. novembra 2023

  Rozalijina votlina in gora sv. Eme

  Brez izvajanja zimske službe! Obveščamo vas, da se v zimskih mesecih (od novembra do marca) na Gori sv. Eme in v Rozalijini votlini ne izvaja zimska služba, to pomeni, da ni pluženja snega oz. posipanja in soljenja poti, ki vodijo skozi arheološko najdišče in jamo! Prosimo vas, da pazite na vremenske razmere in morebitne poledenitve, ki zlasti lahko nastanejo pri vodnem koritu v jami. Spomladi v jami nastajajo nevarne ledene sveče, ki zaradi odjuge odpadajo in lahko hudo poškodujejo os…

 • 21. novembra 2023

  SCHNEERÄUMUNG IN DER GEMEINDE

  Der Winter steht vor der Tür. Schnee, Eis und Matsch können das Benützen von Straßen und Gehsteigen stark beeinträchtigen. Daher wird folgendes mitgeteilt: Die Schneeräumung ist je nach Stärke des Schneefalles gegen Abend und früh am Morgen für uns alle im Einsatz. Die Fahrzeuge beginnen mit den Hauptdurchzugsstraßen und erst danach mit den Siedlungswegen und Gehsteigen in den einzelnen Ortschaften. Das Straßennetz ist recht weitläufig (45,6 Straßenkilometer werden in unserer Gemeinde …

 • 20. septembra 2023

  Podpora za stroške ogrevanja 2023/2024

  Posredovanje vlog od 02. oktobra 2023 Meje dohodkov za podporo za ogrevanje 180,00 EUR Samske osebe: 1.160,00 EUR Osebe v skupnem gospodinjstvu (2 osebi): 1.680,00 EUR Dodatek za vsako nadaljnjo osebo: 310,00 EUR Meje dohodkov za podporo za ogrevanje 110,00 EUR Samske osebe: 1.360,00 EUR Osebe v skupnem gospodinjstvu (2 osebi): 1.880,00 EUR Dodatek za vsako nadaljnjo osebo: 310,00 EUR Vlogi je potrebno priložiti naslednjo dokumentacijo: potrdila o dohodkih vseh oseb, ki živijo v g…

 • 31. julija 2023

  Vloge za škodo na zasebni posesti

  Služba za nujno pomoč avstrijske Koroške Vloge za škodo na zasebni posesti Rok: v 6 mesecih po nastanku škode Viharji preteklih dni so v naših gozdovih pustili opustošenje. Vloge za odškodnino lahko podate na uradu tiste občine, na območju katere je nastala škoda. Strnjena površina škode mora znašati 0,3 ha!! Potrebni podatki/navedbe/dokumentacija: odločba o določitvi davčne vrednosti, številke parcel in fotografije prizadetih gozdnih površin, seznam lastne udeležbe, predračun stroškov, …

 • 11. julija 2023

  Kastrationspflicht von Katzen

  Aufklärung zur Kastrationsverpflichtung von Katzen Katzen sind extrem vermehrungsfreudige Tiere. Eine Katze kann, theoretisch, in 5 Jahren 12 680 (zwölftausendsechshundertachtzig) Nachkommen erzeugen! Eine ungebremste Vermehrung führt zu Problemen – für die Katzen selbst, für Menschen und die Umwelt. Möglicherweise kennen Sie den Anblick von kranken, inzuchtgeschädigten Katzen. Katzen können durch ihr Verhalten, ihre Ausscheidungen, durch Geruch- und Lärmentwicklung stören. Katzen können…