Pojdi na vsebino Pojdi na glavno navigacijo Onemogoči vse drsnike

Občina Globasnica
Globasnitz 111 | 9142 Globasnitz | +43-4230-310 | globasnitz@ktn.gv.at | www.globasnitz.at
https://www.globasnitz.at/?p=12581&lang=sl

Upravljanje receptov – izdajanje receptov za zdravila, ki povzročajo zasvojenost

Zdravila, ki povzročajo zasvojenost, se v glavnem predpisujejo za lajšanje bolečin in substitucijsko zdravljenje.

Recept mora biti izpolnjen s kemičnim svinčnikom ali elektronsko.

Na recept se prilepi posebna vinjeta.

Recept je potrebno registrirati in ločeno hraniti 3 leta. Dokumentacija mora vsebovati številko vinjete.

Podatki na receptu za zdravila, ki povzročajo zasvojenost:

 1. Ime in sedež predpisovalca
 2. Ime, naslov in leto rojstva pacienta
 3. Točno ime zdravila
 4. Farmacevtska oblika, jakost in količina zdravila (količine morajo biti označene s številkami in besedami)
 5. Število pakiranj in velikost pakiranja (v številkah in besedah)
 6. Natančna navodila za uporabo (velikost enkratnega odmerka in pogostost jemanja)
 7. Datum izdaje
 8. Lastnoročni podpis (ime in priimek) predpisovalca
 9. Na sprednji strani recepta je prilepljena vinjeta za zdravila, ki povzročajo zasvojenost

Predpisovanje zdravil, ki povzročajo zasvojenost, za lajšanje bolečin

 • Možna je izdaja enkratnega recepta, ki je lahko zeleni (katerega stroške delno ali v celoti krije zdravstvena zavarovalnica) ali beli (samoplačniški) recept.
 • Recept mora biti opremljen z vinjeto za zdravila, ki povzročajo zasvojenost.
 • V nujnih primerih se lahko najmanjše razpoložljivo pakiranje opioidov predpiše brez vinjete. Recept je treba po potrebi opremiti z zaznamkom »nujno«. Takoj, ko je mogoče, je treba (naknadno) predložiti recept za zdravila, ki povzročajo zasvojenost, opremljenega z vinjeto lekarne.
 • Recept je potrebno izkoristiti v roku enega meseca.