Slovenska glasbena šola s kulturnopolitičnim poslanstvom

Glasbena šola ima kulturnopolitično poslanstvo, da postavi temelje za življenje z glasbo – to pomeni, da otroci, mladi in tudi odrasli pri pouku najdejo veselje do glasbe ter kot ozaveščeni posamezniki tudi po končanem izobraževanju aktivno sodelujejo v glasbenem življenju.

Učenje glasbila in vadba glasu zahtevata čas in doslednost. Učenci vseh starosti so pri urah glasbene vzgoje deležni dragocene podpore. Le tisti, ki so se naučili pravilno vaditi, se znajo pravilno in ciljno učiti. Učenci so že zgodaj motivirani za skupno muziciranje, rezultat pa je prijetno doživljanje napredka v skupini.

NAJPOMEMBNEJŠI JE PRVI KORAK…
najboljši začetek pa je obširen posvet s strokovnjakom.
Ravnatelj Slovenske glasbene šole v Globasnici vam je vselej na voljo!

http://www.glasbenasola.at