Pojdi na vsebino Pojdi na glavno navigacijo Onemogoči vse drsnike

Občina Globasnica
Globasnitz 111 | 9142 Globasnitz | +43-4230-310 | globasnitz@ktn.gv.at | www.globasnitz.at
https://www.globasnitz.at/?p=12504&lang=sl

Splošne informacije – Register prebivalstva

Avstrijski register prebivalstva ali Centralni register prebivalstva (ZMR) je javni register, v katerem so evidentirane vse osebe, ki imajo v Avstriji svoje stalno prebivališče in morebitno sekundarno stalno prebivališče. Register vsebuje podatke o identiteti, kot npr. ime, spol, datum rojstva, številko vnosa v centralni register stalnega prebivalstva, državljanstvo itd. in podatke o prebivališču oseb.

Centralni register prebivalstva se vodi pri avstrijskem Zveznem ministrstvu za notranje zadeve (BMI). Za vnos podatkov v register so pristojni različni organi za prijavo bivališča, matični uradi in uradi za državljanska stanja v avstrijskih mestih in občinah.

Vsi organi (na primer okrožno glavarstvo, policijski organi) lahko do Centralnega registra prebivalstva dostopajo preko spleta, na posebno zahtevo Zveznega ministrstva za notranje zadeve pa lahko do njega neposredno dostopajo tudi banke, zavarovalnice, odvetniki, notarji itd..