Pridobivanje podatkov iz registra prebivalstva

Podjetja in zasebniki lahko pri organih za prijavo podajo vlogo za pridobitev podatkov o prijavi bivališča oseb Za pridobitev podatkov je potrebno navesti vsaj ime in priimek ter nek dodaten podatek, ki enoznačno identificira določeno osebo, npr. datum in kraj rojstva, državljanstvo ali prejšnji naslov bivanja. Podatkov ni mogoče pridobiti, če velja prepoved posredovanja podatkov. Vlogo za posredovanje podatkov o prijavi bivališča se lahko poda osebno, po pošti ali preko spleta.