Zakonska zveza, poroka

Obred civilne poroke se sklene pred matičarjem. Cerkvene poroke pred oblastmi niso pravno veljavne.

Potrdilo o zakonskem stanu

Pred sklenitvijo zakonske zveze mora matični urad z naslednjimi dokumenti ugotoviti, ali je zakonska zveza zakonsko mogoča:

  • rojstni list (če niste rojeni v Avstriji, po možnosti potrdilo o starševstvu),
  • potrdilo o državljanstvu ali potni list,
  • listino o vseh prej sklenjenih zakonskih zvezah,
  • smrtni list / izjava o smrti pokojnega nekdanjega zakonca,
  • pravno zavezujoče sodbe o razvezi, razveljavitvi in ​​ničnosti,
  • dokazila o akademskih izobrazbah, nazivih delovnih mest in strokovnih nazivih,
  • rojstni listi otrok iz prejšnjih zakonskih zvez,
  • priznanje očetovstva,
  • v primeru tujcev sta potrebna tudi potrdilo o zakonskem stanu in potrdilo matičnega urada (veleposlaništva / konzulata), ki dokazuje zakonski status samske osebe.

Prijava, rok

Za civilno poroko se je treba prijaviti dovolj zgodaj, vendar največ šest mesecev pred načrtovano poroko, tako da dobite želeni datum.

Poročni list

Družinska imena zakoncev po poroki, pa tudi akademske stopnje, imena, priimki pred sklenitvijo zakonske zveze, datum in kraj rojstva, verska pripadnost ter dan in kraj poroke se vpišejo v poročni list. Nadaljnje vpisane opombe so prejšnje razpuščene zakonske zveze in spremembe imen zaradi sklenitve zakonske zveze.

Izpisek iz matičnega registra

Za izdajo kopij iz matičnega registra je pristojen matični urad, pri katerem je bila sklenjena zakonska zveza.