Sprememba imena, ime in priimek – Vloga

Vloga za spremembo imena se lahko vloži, če obstaja razlog, kot je sklenitev zakonske zveze / prenehanje zakonske zveze ali iz zakonskih razlogov. Vloga mora biti podana pri okrajnem upravnem organu, pristojnem v kraju stalnega prebivališča. Potreben je izpolnjen obrazec za zahtevek ali brezoblična pisna prošnja, rojstni list, dokazilo o državljanstvu in uradni osebni dokument s fotografijo ter listinsko dokazilo o pridobitvi akademske stopnje. V primeru spremembe imena mladoletne osebe mora njen zakoniti zastopnik/zastopnica predložiti uradni osebni dokument s fotografijo, rojstni list, dokazilo o državljanstvu, poročni list, izjavo o soglasju drugega starša, pravnomočen sklep o razvezi zakonske zveze in potrdilo o priznanju očetovstva. Za podajo vloge in odobritev se plačajo pristojbine.