Pojdi na vsebino Pojdi na glavno navigacijo Onemogoči vse drsnike

Občina Globasnica
Globasnitz 111 | 9142 Globasnitz | +43-4230-310 | globasnitz@ktn.gv.at | www.globasnitz.at
https://www.globasnitz.at/?p=12947&lang=sl

Rojstvo – poimenovanje

Ime otroka

Če se za ime svojega otroka ne morete odločiti takoj po rojstvu, morate to storiti na matičnem uradu v 40 dneh po rojstvu. Če v tem roku ni podana nobena izjava, mora matični urad o tem obvestiti skrbniško sodišče.

V rojstno knjigo se lahko vpišejo samo imena, ki se uporabljajo kot imena in ne škodujejo otrokovi blaginji. Če se starša ne moreta dogovoriti ali če ne navedeta nobenega imena ali ime, ki ni dovoljeno, bo matični urad o tem obvestil skrbniško sodišče.

Kdo lahko poimenuje otroka?

 • V primeru otrok, rojenih zunaj zakona, zadostuje izjava enega od staršev ali matere
 • V primeru otrok, rojenih v zakonski zvezi, morata soglasje dati oba starša

Priimek otroka

Pri otroku iz zakonske zveze

 • Starši imajo skupni priimek:
  Otrok samodejno prejme družinski priimek. To velja tudi za dvojni priimek, ki je lahko sestavljen iz največ dveh delov in mora biti ločen z vezajem.
 • Starši nimajo skupnega priimka:
  Starši lahko kot otrokov priimek pripišejo en priimek starša. Če je to ime sestavljeno iz več delov, povezanih z vezajem, je za otroka mogoče uporabiti le enega od imenskih delov.

Nezakonski otrok

 • Starša nista poročena, eden od staršev ima izključno skrbništvo:
  O otrokovem priimku odloča oseba, ki ji je zaupano skrbništvo.
 • Starša nista poročena, imata pa skupno skrbništvo:
  Če obstaja skupno skrbništvo, oseba, ki ji je zaupano skrbništvo, torej skrb in vzgoja otroka, izbere priimek.
 • Starša se poročita šele po rojstvu:
  V tem primeru lahko prejšnje ime otroka spremenimo z izbiro novega imena. Otrokovo ime se s poroko ne spremeni samodejno. Za spremembo priimka je treba oddati vlogo, da bi lahko bil izdan nov rojstni list.