Rojstni list – izdaja

Rojstni list je bistveno potrdilo o civilnem stanju, ki se v življenju vedno znova zahteva. Rojstni list se izda po prijavi rojstva matičnemu uradu v kraju rojstva. Pri otrocih, rojenih zunaj zakonske zveze, je oče v rojstnem listu naveden le, če je predhodno priznal očetovstvo ali če je očetovstvo ugotovilo sodišče.

Ponovna izdaja rojstnega lista

V primeru izgube ali kraje je treba izdati nov rojstni list. Če spremenite ime (npr. če se starša poročita), morate zaprositi tudi za nov rojstni list.