Matična knjiga – pregled in popravek

Centralna matična knjiga (ZPR)

V preteklosti so matični uradi vodili tako imenovane knjige civilnega statusa (matične knjige rojenih, poročne knjige, matične knjige umrlih). Od 1. novembra 2014 so vsi podatki o civilnem stanju evidentirani v centralni matični knjigi (ZPR), centralno shranjeni, in so zato dostopni vsem matičnim uradom po vsej deželi. Urad prve registracije lahko vnos dopolnjuje in popravlja.