Dokumenti o civilnem stanju – overitev, Apostille

Z overitvijo (legalizacijo) in apostilom se preveri verodostojnost podpisa, pečata in žiga ter potrdi verodostojnost javnih dokumentov izdanih v Avstriji in funkcija podpisnika.

Overitev

Overitev je legalizacija v mednarodnem pravnem prometu in se zahteva med državami, ki nimajo dvostranskega ali večstranskega sporazuma o pravnem prometu z dokumenti. Overitev izvaja avstrijski zastopniški organ (uradnik veleposlaništva) v tujini, kjer je potrdilo potrebno.

Apostille

Apostille je poenostavljena oblika legalizacije javnih dokumentov za mednarodne pravne posle med državami, ki so podpisale Haaško konvencijo o legalizaciji. V nasprotju z legalizacijo se apostil podeli in izda v matični državi. Pooblaščeni organi v Avstriji so urad za legalizacijo pri Zveznem ministrstvu za Evropo, integracijo in zunanje zadeve, predsedstvo deželnega sodišča, overitveni urad v pisarni deželne vlade.