Vizum

Državljani tretjih držav morajo imeti vizum, če želijo vstopiti v določene države. Izjeme veljajo znotraj Evropske Unije. Vizumi so dovoljenja za vstop in za kratkotrajno bivanje in jih v tujini praviloma izdajajo pristojni predstavniški organ ciljne države (konzulat / veleposlaništvo), v strogo določenih izjemnih primerih pa organi za nadzor državne meje ali deželne policijske uprave.

Obstajajo različne vrste vizumov:

  • Vizum A: letališki tranzitni vizum
  • Vizum C: enotni schengenski vizum
  • Vizum D: vizum za dolgoročno bivanje

Vizum A (letališki tranzitni vizum)

Državljani nekaterih držav potrebujejo tranzitni letališki vizum (Vizum A) za tranzit čez avstrijsko letališče.

Vizum C (enotni schengenski vizum)

Klasični turistični vizum, ki imetniku omogoča gibanje po celotnem ozemlju držav članic Evropske unije do tri mesece (90 dni).

Vizum D (vizum za dolgoročno bivanje)

S tem vizumom (Vizum D) ima imetnik pravico do bivanja od 91 dni do šest mesecev, v izjemnih primerih do 12 mesecev. Če potrebujete vizum D, se morate obrniti na pristojni avstrijski predstavniški organ (konzulat / veleposlaništvo) v tujini.