Pojdi na vsebino Pojdi na glavno navigacijo Onemogoči vse drsnike

Občina Globasnica
Globasnitz 111 | 9142 Globasnitz | +43-4230-310 | globasnitz@ktn.gv.at | www.globasnitz.at
https://www.globasnitz.at/?p=12491&lang=sl

Prebivanje

Prebivanje v Avstriji

Državljani EU, državljani EGP in državljani Švice v Avstriji ne potrebujejo vizuma in imajo pravico tukaj bivati tri mesece. Za dokazovanje pravice do prebivanja v skladu z zakonodajo EU, ki traja dlje kot tri mesece, se vam lahko na zahtevo izda potrdilo o prijavi prebivališča.

Dovoljenje za prebivanje v Avstriji

V Avstriji se razlikuje med letalskimi tranzitnimi vizumi, potovalnimi vizumi in bivalnimi vizumi. Bivalni vizum osebam na splošno dovoljuje bivanje od 91 dni do šest, v izjemnih primerih do 12 mesecev. Oseba, ki želi v Avstriji bivati več kot šest mesecev, mora pridobiti dovoljenje za prebivanje v skladu z avstrijskim Zakonom o ustanavljanju in prebivanju.

Za obravnavo prošenj in izdajo vizumov ter dovoljenj za prebivanje je pristojno predstavništvo Republike Avstrije v tujini (konzulat / veleposlaništvo), in sicer še pred vstopom v Avstrijo.

Dovoljenje za začasno prebivanje

Dovoljenje za prebivanje (Aufenthaltsbewilligung) je dovoljenje za prebivanje, ki se izdaja državljanom tretjih držav (npr. študentom, prostovoljcem, raziskovalcem in drugim skupinam ljudi) za začasno bivanje brez pravice do ustanavljanja. Za pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje je treba vnaprej vložiti vlogo pri predstavništvu Republike Avstrije v tujini (konzulat, veleposlaništvo).

Prijava ali odjava prebivališča po zakonu o prijavi

V Republiki Avstriji velja obveznost prijave prebivališča oz. nastanitve. Državljani EU / EGP, ki želijo ostati v Avstriji več kot tri mesece, in njihovi svojci, potrebujejo ob prijavi tudi potrdilo o prijavi, ki ga izda pristojni organ glede na sedež prebivališča v Avstriji.